previous arrow
next arrow
Slider
Great docs & support

بوستان ها

اطلاعات بیشتر

معرفی محلات منطقه

شهرداری منطقه پنج ویژه محدوده بافت تاریخی شهر کرمان ،دارای مساحتی بالغ بر500 هکتار است،و با پیگیری‌هایی انجام شده شهرداری ویژه بافت تاریخی در شهر کرمان تاسیس شد.

اطلاعات بیشتر

 

 

 

Easy to starts

مراحل صدور پروانه

در این منطقه کلیه فرآیندهای شهرداری با حداکثر سرعت و دقت با استفاده از سیستم های مکانیزه انجام می شود.

اطلاعات بیشتر

مدیران شهرداری


معاون برنامه ریزی

مرتضی ایراندوست

معاون شهرسازی

رسول پورنامداری


معاون خدمات شهری

مهدی جلالی


معاون حمل و نقل و امور زیربنایی
محمدکاظم علیزاده


 معاون مالی و اقتصادی

معصومه زینلی

Go to top